term time holiday law
FREE Vouchers The National Register of Term Dates & School Holidays for 30,000 Schools The National Register for 30,000 Schools

Use the scrollbar in the table below and click on the specific school name in Ceredigion to view the term and holiday dates. If you cannot find your school out of the 57 Schools in Ceredigion, then view more schools in the Wales.

57 Schools in Ceredigion (Click To View) Postcode
Aberystwyth University SY23 3FL
Ceredigion Pupil Referral Service SA46 0AX
Yr Ysgol Gymraeg SY23 1HL
Ysgol Aberbanc SA44 5NP
Ysgol Aberporth SA43 2DE
Ysgol Beulah SA38 9QB
Ysgol Bro Pedr SA48 7BX
Ysgol Bro Sion Cwilt SA44 6JZ
Ysgol Cei Newydd SA45 9TE
Ysgol Cenarth SA38 9JP
Ysgol Cilcennin SA48 8RH
Ysgol Ciliau Parc SA48 8BX
Ysgol Coedybryn SA44 5JL
Ysgol Comins Coch SY23 3BQ
Ysgol Craig Yr Wylfa SY24 5NJ
Ysgol Cwmpadarn SY23 3SG
Ysgol Cwrtnewydd SA40 9YN
Ysgol Dihewyd SA48 7PN
Ysgol Felinfach SA48 8AE
Ysgol Gyfun Aberaeron SA46 0DT
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi SA44 4HP
Ysgol Gyfun Penweddig SY23 3QN
Ysgol Gymunedol Llanfarian SY23 4DA
Ysgol Gynradd Aberaeron SA46 0BQ
Ysgol Gynradd Aberteifi SA43 1EH
Ysgol Gynradd Llanarth SA47 0NP
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd SY23 5AT
Ysgol Henry Richard School SY25 6HG
Ysgol Llandysul SA44 4HP
Ysgol Llanfihangel-Y-Creuddyn SY23 4LA
Ysgol Llangwyryfon SY23 4HA
Ysgol Llangynfelyn SY20 8JG
Ysgol Llanilar SY23 4PA
Ysgol Llannon SY23 5HX
Ysgol Llanwenog SA40 9UU
Ysgol Llanwnnen SA48 7LJ
Ysgol Llechryd SA43 2NL
Ysgol Llwyn Yr Eos SY23 1SH
Ysgol Mynach SY23 4QZ
Ysgol Padarn Sant SY23 1EZ
Ysgol Penglais SY23 3AW
Ysgol Penllwyn SY23 3LP
Ysgol Penparc SA43 1SG
Ysgol Penrhyncoch SY23 3EH
Ysgol Plascrug SY23 1HL
Ysgol Pontrhydfendigaid SY25 6BL
Ysgol Pontsian SA44 4UB
Ysgol Rhos Helyg SY25 6RD
Ysgol Rhydypennau SY24 5AD
Ysgol Syr John Rhys SY23 3JX
Ysgol T. Llew Jones SA44 6AE
Ysgol Tal-y-bont SY24 5HE
Ysgol Talgarreg SA44 4ER
Ysgol Trewen SA38 9PE
Ysgol Uwchradd Aberteifi SA43 1AD
Ysgol Y Dderi SA48 8LY
School (Click To View) Postcode
Aberystwyth University SY23 3FL
Ceredigion Pupil Referral Service SA46 0AX
Yr Ysgol Gymraeg SY23 1HL
Ysgol Aberbanc SA44 5NP
Ysgol Aberporth SA43 2DE
Ysgol Beulah SA38 9QB
Ysgol Bro Pedr SA48 7BX
Ysgol Bro Sion Cwilt SA44 6JZ
Ysgol Cei Newydd SA45 9TE
Ysgol Cenarth SA38 9JP
Ysgol Cilcennin SA48 8RH
Ysgol Ciliau Parc SA48 8BX
Ysgol Coedybryn SA44 5JL
Ysgol Comins Coch SY23 3BQ
Ysgol Craig Yr Wylfa SY24 5NJ
Ysgol Cwmpadarn SY23 3SG
Ysgol Cwrtnewydd SA40 9YN
Ysgol Dihewyd SA48 7PN
Ysgol Felinfach SA48 8AE
Ysgol Gyfun Aberaeron SA46 0DT
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi SA44 4HP
Ysgol Gyfun Penweddig SY23 3QN
Ysgol Gymunedol Llanfarian SY23 4DA
Ysgol Gynradd Aberaeron SA46 0BQ
Ysgol Gynradd Aberteifi SA43 1EH
Ysgol Gynradd Llanarth SA47 0NP
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd SY23 5AT
Ysgol Henry Richard School SY25 6HG
Ysgol Llandysul SA44 4HP
Ysgol Llanfihangel-Y-Creuddyn SY23 4LA
Ysgol Llangwyryfon SY23 4HA
Ysgol Llangynfelyn SY20 8JG
Ysgol Llanilar SY23 4PA
Ysgol Llannon SY23 5HX
Ysgol Llanwenog SA40 9UU
Ysgol Llanwnnen SA48 7LJ
Ysgol Llechryd SA43 2NL
Ysgol Llwyn Yr Eos SY23 1SH
Ysgol Mynach SY23 4QZ
Ysgol Padarn Sant SY23 1EZ
Ysgol Penglais SY23 3AW
Ysgol Penllwyn SY23 3LP
Ysgol Penparc SA43 1SG
Ysgol Penrhyncoch SY23 3EH
Ysgol Plascrug SY23 1HL
Ysgol Pontrhydfendigaid SY25 6BL
Ysgol Pontsian SA44 4UB
Ysgol Rhos Helyg SY25 6RD
Ysgol Rhydypennau SY24 5AD
Ysgol Syr John Rhys SY23 3JX
Ysgol T. Llew Jones SA44 6AE
Ysgol Tal-y-bont SY24 5HE
Ysgol Talgarreg SA44 4ER
Ysgol Trewen SA38 9PE
Ysgol Uwchradd Aberteifi SA43 1AD
Ysgol Y Dderi SA48 8LY