term time holiday law
FREE Vouchers The National Register of Term Dates & School Holidays for 30,000 Schools The National Register for 30,000 Schools

Use the scrollbar in the table below and click on the specific school name in Gwynedd to view the term and holiday dates. If you cannot find your school out of the 120 Schools in Gwynedd, then view more schools in the Wales.

120 Schools in Gwynedd (Click To View) Postcode
Aran Hall School LL40 2AR
Canolfan Brynffynnon LL56 4SX
Canolfan Llwybrau Ni LL54 5SD
Hillgrove School LL57 2TW
St Gerards School Trust LL57 2EL
Y.G. Rhostryfan LL54 7LR
Y.G. Y Groeslon LL54 7DT
Ynys Fechan Hall LL39 1YT
Ysgol Abercaseg LL57 3PL
Ysgol Ardudwy LL46 2UH
Ysgol Babanod Coedmawr LL57 4SG
Ysgol Baladeulyn LL54 6BT
Ysgol Beuno Sant LL23 7UU
Ysgol Bodfeurig LL57 4RH
Ysgol Borthygest LL49 9UF
Ysgol Botwnnog LL53 8PY
Ysgol Brithdir LL40 2RH
Ysgol Bro Cynfal LL41 4NF
Ysgol Bro Hedd Wyn LL41 4SE
Ysgol Bro Lleu LL54 6RE
Ysgol Bro Plenydd LL53 6UP
Ysgol Bro Tegid LL23 7BN
Ysgol Bro Tryweryn LL23 7NT
Ysgol Bronyfoel LL54 7BB
Ysgol Brynaerau LL54 5BU
Ysgol Brynrefail LL55 4AD
Ysgol Cae Top LL57 2GZ
Ysgol Cefn Coch LL48 6AE
Ysgol Craig y Deryn LL36 9SG
Ysgol Crud Y Werin LL53 8BP
Ysgol Cwm y Glo LL55 4DE
Ysgol Cymerau LL53 5NU
Ysgol Dinas Mawddwy SY20 9LN
Ysgol Dolbadarn LL55 4SH
Ysgol Dyffryn Nantlle LL54 6RL
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda LL57 3NN
Ysgol Edmwnd Prys LL41 4DY
Ysgol Eifion Wyn LL49 9NU
Ysgol Eifionydd LL49 9HS
Ysgol Ein Harglwyddes LL57 2UT
Ysgol Ffridd y LLyn LL23 7HE
Ysgol Foel Gron LL53 7RN
Ysgol Friars LL57 2LN
Ysgol Friog LL38 2RQ
Ysgol Ganllwyd LL40 2TG
Ysgol Glan y Mor LL53 5NU
Ysgol Glanadda LL57 4SG
Ysgol Glancegin LL57 1ST
Ysgol Gwaun Gynfi LL55 3LT
Ysgol Gymuned Penisarwaun LL55 3BW
Ysgol Gynradd Abererch LL53 6YU
Ysgol Gynradd Abersoch LL53 7EA
Ysgol Gynradd Beddgelert LL55 4UY
Ysgol Gynradd Bethel LL55 1AX
Ysgol Gynradd Bontnewydd LL55 2UF
Ysgol Gynradd Carmel LL54 7AA
Ysgol Gynradd Chwilog LL53 6PS
Ysgol Gynradd Dolgellau LL40 2YW
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy LL44 2EP
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas SY20 9TQ
Ysgol Gynradd Edern LL53 8YW
Ysgol Gynradd Felinwnda LL54 5UG
Ysgol Gynradd Garndolbenmaen LL51 9SZ
Ysgol Gynradd Hirael LL57 1BA
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn LL54 5AL
Ysgol Gynradd Llanbedr LL45 2NW
Ysgol Gynradd Llanbedrog LL53 7NU
Ysgol Gynradd Llandwrog LL54 5ST
Ysgol Gynradd Llanelltyd LL40 2TA
Ysgol Gynradd Llangybi LL53 6DQ
Ysgol Gynradd Llanllechid LL57 3EH
Ysgol Gynradd Llanllyfni LL54 6SH
Ysgol Gynradd Maesincla LL55 1DF
Ysgol Gynradd Nebo LL54 6EE
Ysgol Gynradd Nefyn LL53 6EA
Ysgol Gynradd Pennal SY20 9JT
Ysgol Gynradd Penybryn LL36 9EF
Ysgol Gynradd Rhiwlas LL57 4EH
Ysgol Gynradd Rhosgadfan LL54 7EU
Ysgol Gynradd Talysarn LL54 6RH
Ysgol Gynradd Tanygrisiau LL41 3SU
Ysgol Gynradd Tudweiliog LL53 8ND
Ysgol Gynradd Y Felinheli LL56 4TZ
Ysgol Hafod Lon
Ysgol Ieuan Gwynedd LL40 2AS
Ysgol Llandygai LL57 4HU
Ysgol Llanrug LL55 4AL
Ysgol Llanystumdwy LL52 0SP
Ysgol Machreth LL40 2DY
Ysgol Maenofferen LL41 3DL
Ysgol Morfa Nefyn LL53 6AR
Ysgol O.M. Edwards LL23 7UB
Ysgol Pen-y-bryn LL57 3BE
Ysgol Pendalar LL55 2RN
Ysgol Pentreuchaf LL53 8DZ
Ysgol Pont Y Gof LL53 8RA
Ysgol Santes Helen LL55 1PF
Ysgol Sarn Bach LL53 7LF
Ysgol Syr Hugh Owen LL55 1HW
Ysgol Talsarnau LL47 6TA
Ysgol Tanycastell LL46 2SW
Ysgol Treferthyr LL52 0DS
Ysgol Tregarth LL57 4PG
Ysgol Tryfan LL57 2TU
Ysgol Uwchradd Tywyn LL36 9EU
Ysgol Waunfawr LL55 4LJ
Ysgol Y Berwyn LL23 7BN
Ysgol Y Clogau LL40 2UA
Ysgol Y Faenol LL57 2NN
Ysgol Y Gader LL40 1HY
Ysgol Y Garnedd LL57 1LD
Ysgol Y Garreg LL48 6LJ
Ysgol Y Gelli LL55 1DU
Ysgol Y Gorlan LL49 9RN
Ysgol Y Manod LL41 3AF
Ysgol Y Moelwyn LL41 3DW
Ysgol y Traeth LL42 1HH
Ysgol Yr Eifl LL54 5LU
Ysgol Yr Hendre LL55 2LY
School (Click To View) Postcode
Aran Hall School LL40 2AR
Canolfan Brynffynnon LL56 4SX
Canolfan Llwybrau Ni LL54 5SD
Hillgrove School LL57 2TW
St Gerards School Trust LL57 2EL
Y.G. Rhostryfan LL54 7LR
Y.G. Y Groeslon LL54 7DT
Ynys Fechan Hall LL39 1YT
Ysgol Abercaseg LL57 3PL
Ysgol Ardudwy LL46 2UH
Ysgol Babanod Coedmawr LL57 4SG
Ysgol Baladeulyn LL54 6BT
Ysgol Beuno Sant LL23 7UU
Ysgol Bodfeurig LL57 4RH
Ysgol Borthygest LL49 9UF
Ysgol Botwnnog LL53 8PY
Ysgol Brithdir LL40 2RH
Ysgol Bro Cynfal LL41 4NF
Ysgol Bro Hedd Wyn LL41 4SE
Ysgol Bro Lleu LL54 6RE
Ysgol Bro Plenydd LL53 6UP
Ysgol Bro Tegid LL23 7BN
Ysgol Bro Tryweryn LL23 7NT
Ysgol Bronyfoel LL54 7BB
Ysgol Brynaerau LL54 5BU
Ysgol Brynrefail LL55 4AD
Ysgol Cae Top LL57 2GZ
Ysgol Cefn Coch LL48 6AE
Ysgol Craig y Deryn LL36 9SG
Ysgol Crud Y Werin LL53 8BP
Ysgol Cwm y Glo LL55 4DE
Ysgol Cymerau LL53 5NU
Ysgol Dinas Mawddwy SY20 9LN
Ysgol Dolbadarn LL55 4SH
Ysgol Dyffryn Nantlle LL54 6RL
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda LL57 3NN
Ysgol Edmwnd Prys LL41 4DY
Ysgol Eifion Wyn LL49 9NU
Ysgol Eifionydd LL49 9HS
Ysgol Ein Harglwyddes LL57 2UT
Ysgol Ffridd y LLyn LL23 7HE
Ysgol Foel Gron LL53 7RN
Ysgol Friars LL57 2LN
Ysgol Friog LL38 2RQ
Ysgol Ganllwyd LL40 2TG
Ysgol Glan y Mor LL53 5NU
Ysgol Glanadda LL57 4SG
Ysgol Glancegin LL57 1ST
Ysgol Gwaun Gynfi LL55 3LT
Ysgol Gymuned Penisarwaun LL55 3BW
Ysgol Gynradd Abererch LL53 6YU
Ysgol Gynradd Abersoch LL53 7EA
Ysgol Gynradd Beddgelert LL55 4UY
Ysgol Gynradd Bethel LL55 1AX
Ysgol Gynradd Bontnewydd LL55 2UF
Ysgol Gynradd Carmel LL54 7AA
Ysgol Gynradd Chwilog LL53 6PS
Ysgol Gynradd Dolgellau LL40 2YW
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy LL44 2EP
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas SY20 9TQ
Ysgol Gynradd Edern LL53 8YW
Ysgol Gynradd Felinwnda LL54 5UG
Ysgol Gynradd Garndolbenmaen LL51 9SZ
Ysgol Gynradd Hirael LL57 1BA
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn LL54 5AL
Ysgol Gynradd Llanbedr LL45 2NW
Ysgol Gynradd Llanbedrog LL53 7NU
Ysgol Gynradd Llandwrog LL54 5ST
Ysgol Gynradd Llanelltyd LL40 2TA
Ysgol Gynradd Llangybi LL53 6DQ
Ysgol Gynradd Llanllechid LL57 3EH
Ysgol Gynradd Llanllyfni LL54 6SH
Ysgol Gynradd Maesincla LL55 1DF
Ysgol Gynradd Nebo LL54 6EE
Ysgol Gynradd Nefyn LL53 6EA
Ysgol Gynradd Pennal SY20 9JT
Ysgol Gynradd Penybryn LL36 9EF
Ysgol Gynradd Rhiwlas LL57 4EH
Ysgol Gynradd Rhosgadfan LL54 7EU
Ysgol Gynradd Talysarn LL54 6RH
Ysgol Gynradd Tanygrisiau LL41 3SU
Ysgol Gynradd Tudweiliog LL53 8ND
Ysgol Gynradd Y Felinheli LL56 4TZ
Ysgol Hafod Lon
Ysgol Ieuan Gwynedd LL40 2AS
Ysgol Llandygai LL57 4HU
Ysgol Llanrug LL55 4AL
Ysgol Llanystumdwy LL52 0SP
Ysgol Machreth LL40 2DY
Ysgol Maenofferen LL41 3DL
Ysgol Morfa Nefyn LL53 6AR
Ysgol O.M. Edwards LL23 7UB
Ysgol Pen-y-bryn LL57 3BE
Ysgol Pendalar LL55 2RN
Ysgol Pentreuchaf LL53 8DZ
Ysgol Pont Y Gof LL53 8RA
Ysgol Santes Helen LL55 1PF
Ysgol Sarn Bach LL53 7LF
Ysgol Syr Hugh Owen LL55 1HW
Ysgol Talsarnau LL47 6TA
Ysgol Tanycastell LL46 2SW
Ysgol Treferthyr LL52 0DS
Ysgol Tregarth LL57 4PG
Ysgol Tryfan LL57 2TU
Ysgol Uwchradd Tywyn LL36 9EU
Ysgol Waunfawr LL55 4LJ
Ysgol Y Berwyn LL23 7BN
Ysgol Y Clogau LL40 2UA
Ysgol Y Faenol LL57 2NN
Ysgol Y Gader LL40 1HY
Ysgol Y Garnedd LL57 1LD
Ysgol Y Garreg LL48 6LJ
Ysgol Y Gelli LL55 1DU
Ysgol Y Gorlan LL49 9RN
Ysgol Y Manod LL41 3AF
Ysgol Y Moelwyn LL41 3DW
Ysgol y Traeth LL42 1HH
Ysgol Yr Eifl LL54 5LU
Ysgol Yr Hendre LL55 2LY