term time holiday law
FREE Vouchers The National Register of Term Dates & School Holidays for 30,000 Schools The National Register for 30,000 Schools

Use the scrollbar in the table below and click on the specific school name in Isle of Anglesey to view the term and holiday dates. If you cannot find your school out of the 57 Schools in Isle of Anglesey, then view more schools in the Wales.

57 Schools in Isle of Anglesey (Click To View) Postcode
Caban Aur LL76 8NX
Canolfan Addysg Y Bont LL77 7NG
Hafan Dyfodol Disglair LL77 7EY
Treffos School LL59 5SL
Ysgol Caergeiliog Foundation School LL65 3NP
Ysgol Corn Hir LL77 7JB
Ysgol Cylch Y Garn LL65 4HT
Ysgol David Hughes LL59 5SS
Ysgol Ffrwd Win LL65 4YW
Ysgol Goronwy Owen LL74 8SG
Ysgol Gyfun Llangefni LL77 7NG
Ysgol Gymraeg Morswyn LL65 2TH
Ysgol Gymuned Bodffordd LL77 7LZ
Ysgol Gymuned Bodorgan LL62 5AB
Ysgol Gymuned Bryngwran LL65 3PP
Ysgol Gymuned Dwyran LL61 6AQ
Ysgol Gymuned Fali LL65 3EU
Ysgol Gymuned Garreglefn LL68 0PH
Ysgol Gymuned Llanfechell LL68 0SA
Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd LL71 8DP
Ysgol Gymuned Moelfre LL72 8HA
Ysgol Gymuned Pentraeth LL75 8UP
Ysgol Gymuned y Ffridd LL65 4SG
Ysgol Gynradd Amlwch LL68 9DY
Ysgol Gynradd Beaumaris LL58 8HL
Ysgol Gynradd Bodedern LL65 3TL
Ysgol Gynradd Brynsiencyn LL61 6HZ
Ysgol Gynradd Cemaes LL67 0LB
Ysgol Gynradd Esceifiog LL60 6DD
Ysgol Gynradd Kingsland LL65 2TH
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch LL76 8SX
Ysgol Gynradd Llandegfan LL59 5UW
Ysgol Gynradd Llanfairpwll LL61 5TX
Ysgol Gynradd Llangoed LL58 8SA
Ysgol Gynradd Niwbwrch LL61 6TE
Ysgol Gynradd Parc y Bont LL60 6ES
Ysgol Gynradd Pencarnisiog LL63 5RY
Ysgol Gynradd Penysarn LL69 9AZ
Ysgol Gynradd Rhosneigr LL64 5XA
Ysgol Gynradd Rhosybol LL68 9PP
Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen LL65 2DX
Ysgol Gynradd Talwrn LL77 7TG
Ysgol Gynradd y Borth LL59 5HS
Ysgol Henblas LL62 5DN
Ysgol Llaingoch LL65 1LD
Ysgol Llanfachraeth LL65 4UY
Ysgol Llanfawr LL65 2DS
Ysgol Llangaffo LL60 6LT
Ysgol Santes Fair, St Mary' s R.C. School LL65 1TR
Ysgol Syr Thomas Jones LL68 9TH
Ysgol Uwchradd Bodedern LL65 3SU
Ysgol Uwchradd Caergybi LL65 1NP
Ysgol Y Graig LL77 7JA
Ysgol y Parc LL65 1LA
Ysgol Y Parch Thomas Ellis LL65 1LD
Ysgol y Tywyn LL65 3NP
School (Click To View) Postcode
Caban Aur LL76 8NX
Canolfan Addysg Y Bont LL77 7NG
Hafan Dyfodol Disglair LL77 7EY
Treffos School LL59 5SL
Ysgol Caergeiliog Foundation School LL65 3NP
Ysgol Corn Hir LL77 7JB
Ysgol Cylch Y Garn LL65 4HT
Ysgol David Hughes LL59 5SS
Ysgol Ffrwd Win LL65 4YW
Ysgol Goronwy Owen LL74 8SG
Ysgol Gyfun Llangefni LL77 7NG
Ysgol Gymraeg Morswyn LL65 2TH
Ysgol Gymuned Bodffordd LL77 7LZ
Ysgol Gymuned Bodorgan LL62 5AB
Ysgol Gymuned Bryngwran LL65 3PP
Ysgol Gymuned Dwyran LL61 6AQ
Ysgol Gymuned Fali LL65 3EU
Ysgol Gymuned Garreglefn LL68 0PH
Ysgol Gymuned Llanfechell LL68 0SA
Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd LL71 8DP
Ysgol Gymuned Moelfre LL72 8HA
Ysgol Gymuned Pentraeth LL75 8UP
Ysgol Gymuned y Ffridd LL65 4SG
Ysgol Gynradd Amlwch LL68 9DY
Ysgol Gynradd Beaumaris LL58 8HL
Ysgol Gynradd Bodedern LL65 3TL
Ysgol Gynradd Brynsiencyn LL61 6HZ
Ysgol Gynradd Cemaes LL67 0LB
Ysgol Gynradd Esceifiog LL60 6DD
Ysgol Gynradd Kingsland LL65 2TH
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch LL76 8SX
Ysgol Gynradd Llandegfan LL59 5UW
Ysgol Gynradd Llanfairpwll LL61 5TX
Ysgol Gynradd Llangoed LL58 8SA
Ysgol Gynradd Niwbwrch LL61 6TE
Ysgol Gynradd Parc y Bont LL60 6ES
Ysgol Gynradd Pencarnisiog LL63 5RY
Ysgol Gynradd Penysarn LL69 9AZ
Ysgol Gynradd Rhosneigr LL64 5XA
Ysgol Gynradd Rhosybol LL68 9PP
Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen LL65 2DX
Ysgol Gynradd Talwrn LL77 7TG
Ysgol Gynradd y Borth LL59 5HS
Ysgol Henblas LL62 5DN
Ysgol Llaingoch LL65 1LD
Ysgol Llanfachraeth LL65 4UY
Ysgol Llanfawr LL65 2DS
Ysgol Llangaffo LL60 6LT
Ysgol Santes Fair, St Mary' s R.C. School LL65 1TR
Ysgol Syr Thomas Jones LL68 9TH
Ysgol Uwchradd Bodedern LL65 3SU
Ysgol Uwchradd Caergybi LL65 1NP
Ysgol Y Graig LL77 7JA
Ysgol y Parc LL65 1LA
Ysgol Y Parch Thomas Ellis LL65 1LD
Ysgol y Tywyn LL65 3NP